top of page

મુદતની તારીખો અને  પ્રોસ્પેક્ટસ 

2021 થી 2022 સુધીની મુદતની તારીખો

પાનખર

મુદત

બુધવાર 1લી સપ્ટેમ્બર 2021 - શુક્રવાર 17મી ડિસેમ્બર 2021

  • હાફ ટર્મ બ્રેક - સોમવાર 25મી ઓક્ટોબર 2021 - શુક્રવાર 29મી ઓક્ટોબર 2021

  • નાતાલનો વિરામ - સોમવાર 20મી ડિસેમ્બર - સોમવાર 3જી જાન્યુઆરી 2022

વસંત અવધિ

મંગળવાર 4 થી જાન્યુઆરી 2022 - શુક્રવાર 1 લી એપ્રિલ 2022

  • હાફ ટર્મ બ્રેક - સોમવાર 14મી ફેબ્રુઆરી 2022 - શુક્રવાર 18મી ફેબ્રુઆરી 2022

  • વસંત (ઇસ્ટર) વિરામ - સોમવાર 4થી એપ્રિલ 2022- સોમવાર 18મી એપ્રિલ 2022

ઉનાળાની મુદત

મંગળવાર 19મી એપ્રિલ 2022- શુક્રવાર 22મી જુલાઈ 2022

  • અર્ધ મુદત - સોમવાર 30મી મે 2022 થી શુક્રવાર 3જી જૂન 2022

ઇનસેટ

ઇનસેટ 2020-2021

(વિદ્યાર્થીઓ માટે શાળા બંધ)

  • 1લી, 2જી અને 3જી સપ્ટેમ્બર 2021

  • સોમવાર 21 ફેબ્રુઆરી 2022

  • મંગળવાર 3જી મે 2022

આપણા બાળકો આજે, આપણું ભવિષ્ય

ક્રેનબ્રુક પ્રાથમિક શાળા

bottom of page