top of page

ગુંડાગીરી વિરોધી

“એક પ્રકારનો શબ્દ બીજા તરફ દોરી જાય છે. દયા દયાને બળ આપે છે. તેથી રમતના મેદાનથી સંસદ સુધી, અને અમારા ફોનથી અમારા ઘરો સુધી, એકસાથે, અમારી ક્રિયાઓ એક સાંકળ પ્રતિક્રિયા આપી શકે છે જે હકારાત્મકતાને શક્તિ આપે છે. તે એક પ્રકારની શબ્દથી શરૂ થાય છે. તે આ ગુંડાગીરી વિરોધી સપ્તાહની શરૂઆત કરે છે.

bottom of page