ઉદ્દેશ્યો અને મૂલ્યો

એસેક્સમાં લંડન બરો ઓફ રેડબ્રિજની અંદર આ એક આકર્ષક, સમૃદ્ધ, નવીન, વિશાળ, સાંસ્કૃતિક રીતે વૈવિધ્યસભર સમુદાય શાળા છે.

 

અમે સપ્ટેમ્બર 2007 માં 4 વર્ગો સાથે ખોલ્યા, અને ઝડપી દરે વિસ્તરણ કર્યું.  અમારી પાસે 28 છે  સમગ્ર શાળામાં વર્ગો અને 3-11 વર્ષની વયના વિદ્યાર્થીઓ સાથે મોટી નર્સરી.

 

હાલમાં મોટાભાગના વર્ષના જૂથોમાં પ્રતીક્ષા સૂચિઓ છે, કારણ કે સ્થાનિક વિસ્તારની અંદર શાળાની પ્રતિષ્ઠા વધુ મજબૂત થાય છે.  

 

મનોરંજક, મહેનતુ અને મહેનતુ સ્ટાફ ટીમ તેના કામ પર ગર્વ અનુભવે છે, જે અમારા સારા વર્તનવાળા વિદ્યાર્થીઓ, સક્રિય માતાપિતા અને પ્રતિબદ્ધ ગવર્નરો દ્વારા શેર કરવામાં આવે છે.

 

અમારા મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓ વર્ષ 6 માં અમને છોડીને વેલેન્ટાઇન્સ હાઇસ્કૂલમાં જશે.

EYFS1.JPG

ક્રેનબ્રુક પ્રાથમિક શાળા